Koirainomistajille huomattavaa

Koirainomistajille huomattavaa. Koska viime ajoilla on useasti nähty suuret joukot kaulapannattomia ja veroitusmerkillä varustamattomia koiria, kuleksivan kaupunkimme kaduilla, suureksi haitaksi rauhallisille kulkijoille ja heidän vaatteilleen tulee kova perään katsastus näistä nelijalkaisista irtolaisista tästä lähtien toimeenpantavaksi, että poliisi, tavatessaan varoitusmerkillä varustamattomia koiria, tulee ilman armotta toimittamaan ne "Nuijaniemeen."

Tämän tähden pyydämme huomauttaa arvoisia koirain omistajia, että he, jos tahtovat koiriaan edelleen hengissä säilyttää, eivät laimin lyö kiinnittää veroitusmerkillä varustettua kaulapantaa koirainsa kaulaan.

[Lähde: Wiipurin Sanomat 11.4.1890 sivu 2]